Phước Đức cổ miếu
(baclieunay) - Di tích Phước Đức cổ miếu tọa lạc tại số 74 Điện Biên Phủ, Phường 3, Thị xã Bạc Liêu. 
Chùa Quan Đế
(baclieunay) - Chùa Quan Đế nằm ven sông Bạc Liêu, thuộc địa phân xã Vĩnh Trạch, Tx.Bạc Liêu,tỉnh Bạc Liêu.
Chùa Xiêm Cán
(baclieunay) - Xiêm Cán thuộc xã Hiệp Thành, T.x.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tháp cổ Vĩnh Hưng
(baclieunay) - Tháp cổ Vĩnh Hưng thuộc xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
Sân Chim Bạc Liêu
(baclieunay) - Sân Chim Bạc Liêu thuộc xã Hiệp Thành, Tx.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
 Vài nét về tính cách và văn hóa của người Bạc Liêu
(baclieunay) - Về mặt lịch sử, vùng đất Bạc Liêu mới hình thành trên 200 năm. Do điều kiện đất đai và cấu tạo dân cư buổi đầu, Bạc Liêu không giống các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Dân cư không hình thành từ “lũy tre làng”, “cha truyền con nối”. Dân cư Bạc Liêu đa số là dân “xiêu tán”, nghèo khổ “tha phương cầu thực”. Họ định cư rải rác trên các gò đất cao, trên các bờ sông, các kinh xáng. Người Kinh, người Khơ-me, người Hoa đã đan xen nhau, luôn tương trợ, đoàn kết khi ...
Lịch sử hình thành tỉnh Bạc Liêu
(baclieunay) - Trải qua bao biến cố, thăng trầm của lịch sử, vùng đất Bạc Liêu vẫn ngày càng trù phú do phù sa bồi lấn ra biển và hơn hết là nhờ sự “chung sức, đồng lòng” dựng xây quê hương của ba dân tộc Kinh, Khơme và Hoa.
Tổng quan tỉnh Bạc Liêu
(baclieunay) - Tổng quan tỉnh Bạc Liêu