Thông tin doanh nghiệp được tổng hợp từ các nguồn công khai nhưng Vietnamnay chưa xác thực được với Doanh nghiệp nên chỉ mang tính tham khảo

Cty Bảo Minh Bạc Liêu

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 15B Trung Tâm Thương Mại, Phường 3, TP.Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại : (0781) 382 8875
Fax : 3828876
Email : Đăng nhập Can view
Ngày cấp : 25/01/1999
Tên giám đốc : Ông Hứa Thanh Bình