DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIẢI TRÍ LOAN NGHĨA

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 1, Lô 1, Cảng Cá, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại : 0909064499
Ngày cấp : 07/05/2015
Tên giám đốc : Lâm Hầu Loán