DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ CHÍ LINH

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 116, ấp Cây Thẻ, Xã Định Thành, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại : 0919757115
Ngày cấp : 08/05/2015
Tên giám đốc : Mã Chí Linh