PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN HÒA BÌNH

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : ấp Thị Trấn A, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu
Tên giám đốc : Trần Văn Phương